Πρόεδρος Αγροτικού Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Αθηνών

Ο Αθανάσιος (Θάνος) Κελμάγερ είναι τέταρτη γενιά ανθοπαραγωγός, που, σε συνεργασία με τον αδελφό του Δημήτριο Κελμάγερ, κρατούν την ανθοπαραγωγική παράδοση της οικογένειας ζωντανή από την εποχή του Βασιλιά Όθωνα με έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Σήμερα οι ανθοκαλλιέργειές τους έχουν μετακινηθεί στον Μαραθώνα, στο Σχηματάρι και στην Κωπαΐδα, ενώ έχουν εξειδικευτεί στις δρεπτές «πρασινάδες», που περιλαμβάνουν αρωματικά φυτά και θεωρούνται οι σημερινοί βασιλιάδες του Salex (καλλωπιστική λυγαριά).

Τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών εκπροσωπεί τον κύριο όγκο της ελληνικής παραγωγής δρεπτών ανθέων, που η «καρδιά του χτυπά» τα τελευταία 60 χρόνια στο ίδιο μέρος στην Αθήνα, στα Άνω Πατήσια, στην περιοχή Προμπονά, στην οδό Ανθέων 21.

Αξίζει να επισημανθούν οι σημαντικές προσπάθειες να εκσυγχρονιστεί η Κεντρική Ανθαγορά Αθηνών, η συνυπογραφή μνημονίου για να δημιουργηθεί Διεπαγγελματική Οργάνωση Ανθέων, οι επισκέψεις μελέτης στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσίων και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, το Συνέδριο της Ελληνικής Ανθοκομίας στην Αθήνα, η προσπάθεια ανάδειξης αυτοχθόνων ελληνικών ανθέων ως νέας τάσης στα δρεπτά άνθη και στην Ελλάδα, η διοργάνωση Ανθεστηρίων και η υποστήριξη σχολείων ανθοστολισμών, αλλά και οι συστηματικές κάθε χρόνο οργανωμένες επισκέψεις σε ανθοεκθέσεις, κυρίως στην Ολλανδία και στη Γερμανία, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη.

Οι ανθοκαλλιέργειες είναι εντάσεως εργασίας τόσο σε θερμοκήπια, σε «ψυχροκήπια» και στην ύπαιθρο, ενώ διατηρούν εξειδικευμένο προσωπικό, κυρίως οικονομικών μεταναστών, για την καλλιέργεια, τη συσκευασία και τις μετασυλλεκτικές φροντίδες.