Άρθρα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 27 Μαρ 2015 Τα κύρια συστήματα της οικονομίας είναι η Δημόσια Οικονομική, η Ιδιωτική Οικονομική και η Κοινωνική Οικονομία. Η Δημόσια Οικονομική είναι αυτή που εφαρμοζότανε από τα παλαιότερα κουμουνιστικά κράτη, και πχ δεν περιείχαν την έννοια της «απόσβεσης». Η Ιδιωτική Οικονομική είναι προσηλωμένη κυρίως στην επίτευξη εκχρηματισμένου κέρδους από τον επενδυτή και είναι οι γνωστές μας «εταιρείες», ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΜΚΕ κλπ. Κυρίαρχο στοιχείο της είναιο ανταγωνισμός.
Να δοθεί χρόνος προσαρμογής στους αγρότες και τους συνεταιρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην τιμωρούνται με άδικες περικοπές των άμεσων ενισχύσεων, ζητούν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca από τον Επίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν.
Σελίδα 4 από 4