Πέμπτη, 24 March 2022 15:36

Ιδρύεται στη χώρα μας η Αστυνομία Ζώων με προεδρικό διάταγμα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Η ευχάριστη είδηση της ημέρας έρχεται με σχετικό προεδρικό διάταγμα, βάσει του οποίου θα λειτουργεί το νεοσύστατο τμήμα της Αστυνομίας Ζώων.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα αίτημα που από χρόνια είχε δηλώσει η  φιλοζωική κοινότητα της χώρας, καθώς με τη συμπεριφορά που εκδήλωναν συμπολίτες μας στα αδεσποτάκια κατά καιρούς, πίστευαν πως μόνο μια τέτοια υπηρεσία θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των θλιβερών περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων.

richard brutyo Sg3XwuEpybU unsplash Αναλυτικά διαβάζοντας το προεδρικό διάταγμα παρατηρούμε τις αρμοδιότητες της νεοσύστατης υπηρεσίας, που είναι οι   παρακάτω:

 α. η παρακολούθηση των υποθέσεων παραμέλησης, ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης και θανάτωσης ζώων

 β. η καθοδήγηση, εποπτεία και ο συντονισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αφενός μεν για την   ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση των προαναφερόμενων υποθέσεων, αφετέρου δε για την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος  νομικού πλαισίου

 γ. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και συναφών διοικητικών πράξεων, ο σχεδιασμός προληπτικών μέτρων, η εκπόνηση   ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισής τους και η αξιολόγηση της αρτιότητας υλοποίησής τους, με παράλληλη   αναπροσαρμογή αυτών σε συντρέχουσα περίπτωση προς τον σκοπό αποτροπής εξωτερίκευσης των εν λόγω παραβατικών   συμπεριφορών,

 δ. η κατάρτιση και επεξεργασία προτυποποιημένων – κωδικοποιημένων σηματικών αναφορών που αφορούν σε εγκλήματα κατά   των ζώων για την ορθή αντιμετώπισή τους και τον καθορισμό ενιαίου τρόπου καταγραφής των ουσιωδών στοιχείων των   περιστατικών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.

 ε. η συλλογή, τακτική τήρηση και περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων για κάθε περιστατικό   κακοποίησης  ζώων, καθώς επίσης και στοιχείων αναφορών – υποθέσεων ποινικών εξελίξεων, ιδιαίτερης βαρύτητας

 στ. η μελέτη των μέτρων πρόληψης και καταστολής, αλλά και των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων που εφαρμόζονται τόσο   σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο, η επεξεργασία αυτών και η τυχόν αξιοποίηση – ενσωμάτωσή τους στην εφαρμοζόμενη   στρατηγική – πολιτική διαχείρισης

 ζ. η εισήγηση, εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής (on line) ή διά ζώσης εκπαίδευσης και διαρκούς   επιμόρφωσης του προσωπικού που χειρίζεται υποθέσεις του προρρηθέντος χαρακτήρα μέσω σεμιναρίων, ημερίδων κ.ά., σε   συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/ΑΕΑ ή και συναρμόδιους Φορείς και Αρχές σε   κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο

 η. η ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τον τρόπο   αντιμετώπισης των εν λόγω αδικοπραξιών, αλλά και προστασίας αντίστοιχα των ζώων, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις   Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τη δημιουργία δικτύου συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με αυτές, αλλά και τους   λοιπούς συναρμόδιους φορείς.

 θ. η συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και λοιπούς κρατικούς και μη φορείς με σκοπό τον από   κοινού όπου αυτό απαιτείται σχεδιασμό δράσεων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και η εκπροσώπηση   της Ελληνικής Αστυνομίας σε διοργανώσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για το ζήτημα της προστασίας των ζώων.

 

Τα ζώα δυστυχώς δεν μας αξίζουν σε αυτή τη χώρα και όλοι όσοι τα φροντίζουμε ελπίζουμε στην ομαλή διαβίωσή τους ακόμη και αν τελικά μας χρειάζεται μια τέτοια υπηρεσία ώστε να μπορεί να υφίσταται.

Αξίζει να σημειωθεί πως το διάταγμα αλλά και η απόφαση ξεκίνησε από τη διευθύντρια του Zero Stray Academy Σταματίνα Σταματάκου σε συνεργασία με τους καθηγητές της Ακαδημίας Νικόλαο Χρυσάκη  (Αστυνομικός Διευθυντής) και Αγγελική Κουρμούση (Αστυνόμος Β’), είχαν υποβάλει τις σχετικές προτάσεις στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, οι οποίες πλέον γίνονται πραγματικότητα.

Με την ευχή να στελεχωθεί με άτομα με αληθινή αγάπη στα ζώα, όλη η ομάδα του settle.gr εύχεται καλή αρχή.

ja san miguel QQuvAwQ 0 unsplash

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 24 March 2022 15:50